* Alle standen in Kokutsu-Dachi und alle Stöße (Tsuki) auf Chudan-Höhe.

Looppatroon Kata Chi-i-no
1. Startposition Heisoku-Dachi.
2. Rechtervoet naar achteren verplaatsen in Kokutsu-Dachi, mit Links Age-Uke.
3. Vor Ort Gyaku-tsuki.
4. Draai rechtsom 180° met rechts Shuto-Uke.
5. Verplaats naar Zenkutsu-Dachi (zonder voet te verplaatsen), mit Links Kagi-tsuki.
6. Mit Links Mae-geri, vorderen en meteen 180° over rechts draaien,
mit rechts Uchi-uke.
7. Stap naar achteren, mit Links Uchi-uke.
8. Draai over rechts 360°, linkervoet meenemend, kijkend naar linkervuist die
im Uchi-uke blijft. Je komt uit met rechts voor, dan met rechts Uchi-uke.
9. Voraus mit Oi-tsuki, Ki-ai!
10. Draai rechtsom 180°, mit rechts Age-Uke.
11. Vor Ort Gyaku-tsuki.
12. Draai linksom 180° met links Shuto-Uke.
13. Verplaats naar Zenkutsu-Dachi (zonder voet te verplaatsen), mit rechts Kagi-tsuki.
14. Mit rechts Mae-geri, vorderen en meteen 180° over links draaien, mit Links Uchi-uke.
15. Stap naar achteren, mit rechts Uchi-uke.
16. Draai over links 360°, rechtervoet meenemend, kijkend naar rechtervuist die in Uchi-uke blijft.
Je komt uit met links voor, dan met links Uchi-uke.
17. Voraus mit Oi-tsuki, Ki-ai!
18. Draai linksom 180° met Morote Gedan-Bars.
19. Trek voorste voet bij naar Neko-achi-dachi met dubbele Uchi-uke.
20. Mit Links Mae-geri, neerkomen in Kokutsu-Dachi getroffen Morote Gedan-Bars.
21. Mit rechts Mae-geri op de plaats.
22. Ziehen Sie den rechten Fuß, vervolgens naar rechts met klein sprongetje uitkomen in Enoji-dachi (linkervoet 45°
schuin naar achteren, diep doorgezakt), mit rechts een soort Morote Uchi-uke naar achteren (maar met de
duim gebogen tegen de wijsvinger aan, de ‘knikals wapen gebruikend, wie de naam hiervan weet mag het zeggen)
23. Linkervoet naar voren in Zenkutsu-Dachi, maar met voeten op één lijn, mit rechts Gedan-Bars naar achteren,
naar afwerende vuist kijken en lichaam naar voren leunen.

24. Trek achterste voet bij, verzet dan naar rechts terwijl je 90° over links draait.
Nu dus links voor in Kokutsu-Dachi getroffen Morote Gedan-Bars.
25. Trek voorste voet bij naar Neko-achi-dachi met dubbele Uchi-uke.
26. Mit Links Mae-geri, neerkomen in Kokutsu-Dachi getroffen Morote Gedan-Bars.
27. Mit rechts Mae-geri op de plaats.
28. Ziehen Sie den rechten Fuß, vervolgens naar rechts met klein sprongetje uitkomen in Enoji-dachi (linkervoet 45°
schuin naar achteren, diep doorgezakt), mit rechts een soort Morote Uchi-uke naar achteren (maar met de
duim gebogen tegen de wijsvinger aan, de ‘knikals wapen gebruikend Naam hiervan???)
29. Linkervoet naar voren in Zenkutsu-Dachi, maar met voeten op één lijn, mit rechts Gedan-Bars naar achteren,
naar afwerende vuist kijken en lichaam naar voren leunen.

30. Trek achterste voet bij, verzet dan naar rechts terwijl je 90° over links draait.
Nu dus links voor in Kokutsu-Dachi getroffen Morote Gedan-Bars.
31. Mit rechts Mae-geri op de plaats, bij neerkomen 180° over rechts draaien en met rechts Shuto-Uke.
32. Verplaats naar lage Zenkutsu-Dachi (zonder voet te verplaatsen), mit Links Kagi-tsuki.
33. An der Stelle mit der linken Seite Mae-geri, bij neerkomen 180° over links draaien en met links Shuto-Uke.
34. Met beide handen als het ware de arm van de tegenstander vastgrijpen en naar je toetrekken,
rechtervuist daarbij in de zij trekkend, linkervuist op dezelfde hoogte als Uchi-uke.

35. Met rechtervoet naar voren stappen en overgaan in Kiba-Dachi, mit rechts Gedan-Bars, linkerhand open bij
rechterschouder, palm naar buiten (rechts) gericht.

36. Mit rechts Uraken-uchi naar rechts gericht, linkervuist in de zij trekken.
37. Mit Links Nihon-Nukit, naar links gericht.
38. Trek rechtervoet op, draai lichaam 180° linksom en trap naar rechts Yoko-geri(-kekomi) jodan
(tegelijkertijd met rechterhand Nihon-nukite jodan), Ki-ai!
Zet voet neer in dezelfde richting als de trap en draai lichaam weer 180° linksom.
39. Mit Links Shuto-Uke, maar heel langzaam en krachtig.
40. Zak door je rechterbeen in een diepe Zenkutsu-Dachi en trek je achterste voet bij naar Heisoku-Dachi (letzte Position) en afgroeven.