* Alle standen in Kokutsu-dachi en alle stoten (tsuki) op chudan-hoogte.

Looppatroon Kata Chi-i-no
1. Uitgangspositie Heisoku-dachi.
2. Rechtervoet naar achteren verplaatsen in Kokutsu-dachi, met links Age-uke.
3. Op de plaats Gyaku-tsuki.
4. Draai rechtsom 180° met rechts Shuto-uke.
5. Verplaats naar Zenkutsu-dachi (zonder voet te verplaatsen), met links Kagi-tsuki.
6. Met links Mae-geri, vorderen en meteen 180° over rechts draaien,
met rechts Uchi-uke.
7. Stap naar achteren, met links Uchi-uke.
8. Draai over rechts 360°, linkervoet meenemend, kijkend naar linkervuist die
dans Uchi-uke blijft. Je komt uit met rechts voor, dan met rechts Uchi-uke.
9. Vorderen met Oi-tsuki, Ki-ai!
10. Draai rechtsom 180°, met rechts Age-uke.
11. Op de plaats Gyaku-tsuki.
12. Draai linksom 180° met links Shuto-uke.
13. Verplaats naar Zenkutsu-dachi (zonder voet te verplaatsen), met rechts Kagi-tsuki.
14. Met rechts Mae-geri, vorderen en meteen 180° over links draaien, met links Uchi-uke.
15. Stap naar achteren, met rechts Uchi-uke.
16. Draai over links 360°, rechtervoet meenemend, kijkend naar rechtervuist die in Uchi-uke blijft.
Je komt uit met links voor, dan met links Uchi-uke.
17. Vorderen met Oi-tsuki, Ki-ai!
18. Draai linksom 180° met Morote Gedan-barai.
19. Trek voorste voet bij naar Neko-achi-dachi met dubbele Uchi-uke.
20. Met links Mae-geri, neerkomen in Kokutsu-dachi rencontré Morote Gedan-barai.
21. Met rechts Mae-geri op de plaats.
22. Rechtervoet bijtrekken, vervolgens naar rechts met klein sprongetje uitkomen in Enoji-dachi (linkervoet 45°
schuin naar achteren, diep doorgezakt), met rechts een soort Morote Uchi-uke naar achteren (maar met de
duim gebogen tegen de wijsvinger aan, deknikals wapen gebruikend, wie de naam hiervan weet mag het zeggen)
23. Linkervoet naar voren in Zenkutsu-dachi, maar met voeten op één lijn, met rechts Gedan-barai naar achteren,
naar afwerende vuist kijken en lichaam naar voren leunen.

24. Trek achterste voet bij, verzet dan naar rechts terwijl je 90° over links draait.
Nu dus links voor in Kokutsu-dachi rencontré Morote Gedan-barai.
25. Trek voorste voet bij naar Neko-achi-dachi met dubbele Uchi-uke.
26. Met links Mae-geri, neerkomen in Kokutsu-dachi rencontré Morote Gedan-barai.
27. Met rechts Mae-geri op de plaats.
28. Rechtervoet bijtrekken, vervolgens naar rechts met klein sprongetje uitkomen in Enoji-dachi (linkervoet 45°
schuin naar achteren, diep doorgezakt), met rechts een soort Morote Uchi-uke naar achteren (maar met de
duim gebogen tegen de wijsvinger aan, deknikals wapen gebruikend Naam hiervan???)
29. Linkervoet naar voren in Zenkutsu-dachi, maar met voeten op één lijn, met rechts Gedan-barai naar achteren,
naar afwerende vuist kijken en lichaam naar voren leunen.

30. Trek achterste voet bij, verzet dan naar rechts terwijl je 90° over links draait.
Nu dus links voor in Kokutsu-dachi rencontré Morote Gedan-barai.
31. Met rechts Mae-geri op de plaats, bij neerkomen 180° over rechts draaien en met rechts Shuto-uke.
32. Verplaats naar lage Zenkutsu-dachi (zonder voet te verplaatsen), met links Kagi-tsuki.
33. Op de plaats met links Mae-geri, bij neerkomen 180° over links draaien en met links Shuto-uke.
34. Met beide handen als het ware de arm van de tegenstander vastgrijpen en naar je toetrekken,
rechtervuist daarbij in de zij trekkend, linkervuist op dezelfde hoogte als Uchi-uke.

35. Met rechtervoet naar voren stappen en overgaan in Kiba-dachi, met rechts Gedan-barai, linkerhand open bij
rechterschouder, palm naar buiten (rechts) gericht.

36. Met rechts Uraken-uchi naar rechts gericht, linkervuist in de zij trekken.
37. Met links Nihon-nukite, naar links gericht.
38. Trek rechtervoet op, draai lichaam 180° linksom en trap naar rechts Yoko-geri(-kekomi) jodan
(tegelijkertijd met rechterhand Nihon-nukite jodan), Ki-ai!
Zet voet neer in dezelfde richting als de trap en draai lichaam weer 180° linksom.
39. Met links Shuto-uke, maar heel langzaam en krachtig.
40. Zak door je rechterbeen in een diepe Zenkutsu-dachi en trek je achterste voet bij naar Heisoku-dachi (eindhouding) en afgroeven.