De etiquette is het geheel van de beleefdheidsregels en de omgangsvormen. De kern van de etiquette is: rekening houden met de gevoelens van anderen en met de gebruiken in de samenleving, in alle situaties waarin mensen met elkaar omgaan.

Er is ook een ‘karate-etiquette’. Veel van deze ‘regeltjes voor binnen en buiten de dojo’ spreken voor zich, maar het is soms goed om er af en toe eens aan herinnerd te worden. Ach ja, lees het gewoon eens door…

Algemene regels
Buig (‘rei’) wanneer je de dojo betreedt.
OSU!     
Buig wanneer je de dojo verlaat (in de riching van de dojo!).
Zeg OSU! (spreek uit ‘OES!’) als je buigt.
Buig wanneer je naar de sensei toe gaat.
Buig als je weer van de sensei wegloopt.
Buig voordat je begint met Kumite.
Buig wanneer je het Kumite eindigt.
Buig als je van partner verandert.
Buig waneer je een Kata of Shihō begint of eindigt.
Als je eerder de training moet verlaten, laat de sensei dat dan van te voren weten.
Wees op tijd voor de trainingen.
Kun je de volgende training niet komen, laat de sensei dat dan weten.
Draag geen sieraden tijdens de training.
Houd je nagels kort en schoon.
Niet snoepen tijdens de training (dus ook geen kauwgom).
Toon respect voor elkaar, ook voor beginners.
(Bedenk dat je zelf ooit ook zo bent begonnen!)
Als je van de ene kant van de dojo naar de andere moet, doe dat dan snel, treuzel niet.
Ga tijdens de training tot het uiterste, ook als je moe bent
Gebruik karate niet buiten de dojo.
Ga respectvol om met je medemens, zowel binnen als buiten de dojo.

Zitten in ‘Seiza’

De correcte wijze om te gaan zitten, zoals wordt gedaan in het begin en aan het eind van de les (aangeduid met ‘Seiza’) is als volgt: men zet eerst de linkerknie op de grond, dan de rechterknie. De handen leg je open, met de palm naar beneden op je benen. Je rug houdt je recht. Als er wordt gezegd “Rei” (groet), “Sensei-ni-rei” (groet aan leraar) of “Otaga-ni-rei” (groet aan medeleerlingen), dan zet je je linkerhand voor je op de grond, dan je rechterhand ernaast, je buigt je voorover en weer terug, waarbij je eerst je rechterhand terugtrekt, vervolgens je linkerhand. Bij het opstaan zet je eerst je rechterbeen op, dan je linkerbeen. Sommige scholen hanteren een systeem waarbij het opstaan op volgorde van bandhoogte gaat, uiteraard de sensei eerst. Maar op andere scholen gaat het weer gewoon allemaal tegelijk…

 

Obi-knoop

Het knopen van de band (‘obi’)

Het knopen van de band is moeilijker dan je zou denken. Maar met even een paar keer oefenen krijg je het wel door. Knoop je band (ofwel je ‘obi‘) als volgt:

1.  Vouw van je jasje eerst het rechterdeel dicht, dan het linkerdeel.Nu pak je je band en houdt daarvan de uiteinden tegen elkaar om het midden van de band te vinden.
2.  Plaats vervolgens het midden van de band op de buik net onder de navel.
3.  Trek de band om je buik achter je rug.
4.  Achter je rug, pak je nu de band aan je linkerkant (dus de band die van je rechterzijde komt) en kruis deze onder de band die van je linkerzijde komt.
5.  Trek beide uiteinden nu weer voor het midden je buik, zodat het uiteinde dat nu aan je linkerzijde is onderlangs naar voren komt en het uiteinde aan je rechterzijde bovenlangs.
Zorg dat de band overal goed om je middel heen zit. De band mag niet gedraaid zitten en mag nergens kruisen.
6.  Kruis nu het rechter-uiteinde over het linker.
7.  Duw nu het rechter-uiteinde onder het linker-uiteinde en het deel van de band dat al om je buik zat door omhoog.
8.  Trek deze eerste knoop nu goed aan.
9.  Pak nu het bovenste uiteinde van de band (aan de linkerzijde) en buig het over het rechter-uiteinde naar beneden.10.  Op de tekening is het niet te zien, maar om de volgende stap makkelijker te maken, kun je het beste het rechtergedeelte naar links toe buigen, onder het linkergedeelte door, zodat er een kruis wordt gevormd met het linker-uiteinde over het rechter…
11.  Haal nu het linker-uiteinde (dus het uiteinde dat bovenop het kruis ligt) onder het rechter-uiteinde door het gat (dat bij stap 10 is ontstaan) omhoog om de tweede knoop te maken.In de tekening (stap 10 moet je dan overslaan!) wordt juist het andere uiteinde (het rechter) eerst onder- en dan bovenlangs het opliggende uiteinde gestoken om dan door het gat dat daardoor onstaat te worden gestoken. Volg hiertoe gewoon de pijltjes…Trek ook deze (tweede) knoop nu goed aan en zorg dat beide uiteinden even lang zijn.
12.  Als de aanwijzingen goed gevolgd zijn en de knoop is goed gelegd, dan moet de (buitenste) knoop een pijlvorm hebben die met de punt naar rechts wijst en beide uiteinden zijn nu even lang.

 


OSU!