Vetgedrukte termen dien je als karateka te kennen.

Japans Uitspraak Betekenis
Dojo (Dōjō) doo-djoo Leslokaal, plaats waar martial arts beoefend wordt
Honbu dōjō hom-bu doo-djoo Hoofd-dojo
Budo (Budō) bu-doo “De weg van de samurai” of “de weg van de krijger”. Het is een verzamelnaam voor alle Japanse krijgskunsten. Ook karate is een budo-sport of misschien beter: -kunst.
Osu! Oss! Groet, maar alleen binnen budo-wereld. In het ‘gewone’ Japans wordt het niet als zodanig gebruikt en het heeft eigenlijk geen echte betekenis. Binnen de budo-wereld heeft het echter de betekenis gekregen van een soort groet. Ook wordt het vaak gebruikt in de zin van “ja”, of “begrepen” (al zijn de correcte Japanse woorden hiervoor eigenlijk ‘hai’ en ‘wakarimasu’). Er bestaan echter nogal wat verschillende opvattingen hierover en ook over de herkomst van de term is men het niet eens…
Hai hai Ja
Sensei sensei Leraar
Senpai sempai Meerdere, oudere
Shihan shi-han Grootmeester (vanaf godan ofwel de 5e Dan)
Seiza seh-za Traditionele Japanse zithouding op de knieën.
Mokuso mokso Meditatie (letterlijk: ‘lege geest’).
Mokuso yame mokso jameh Stop met meditatie
Yame jameh Stop
Rei reh Groet (opdracht om elkaar te groeten)
Sensei ni rei sensei nie reh Groet aan de leraar (de opdracht om de leraar te groeten, opgedragen door een sempai die de les opent)
Otagai ni rei otagai nie reh Groet aan elkaar (medeleerlingen)
Kiritsu kie-rie-tsu Opstaan
Yoi joi Klaar, gereed
Hajime ha-ji-meh Begin, start
Naotte na-ot-teh Klaar, einde van (deze) oefening! (en afgroeten dus)
Ik ben nog op zoek naar de herkomst van dit woord. Vermoedelijk komt het van het werkwoord ‘naoru’ dat zich laat vertalen als ‘(zich) herstellen’. Dus ‘naotte’ kan vertaald worden als “herstel jezelf” (van de oefening) of “terug in oorspronkelijke positie”…
Yasume ja-su-meh Rust ter plaatse (na afgroeten!)
Obi o-bie Band
Gi, Dōgi gie, doo-gie Karatepak (spreek de g uit als in het Engelse ‘go’)
Kyuu (kyū) kjoe Niveau, graad (voor lagere banden, t/m bruin). Let op: Kyuu kan ook het getal 9 betekenen!
Dan dan Graad (hogere banden, vanaf zwart)
Kamae ka-mai Houding (gewoonlijk wordt hiermee de gevechtshouding bedoeld, voor begin van kumite of tangan)
Kihon ki-hon Basis, stijltechnische basistraining
Kihon kumite ki-hon Stijltechnische basistraining met partner (tegenover elkaar)
Kumite ku-mie-teh Letterlijk ‘ontmoetende handen’, vrij vertaald staat het voor ‘gevechtsoefening’. Kumite wordt vaak gebruikt als afkorting voorJiyu kumite, waarmee dan het vrije gevecht (sparren) bedoeld wordt.
Jiyu Kumite djie-ju ku-mie-teh Vrije gevecht. Dus het ‘sparren’ met elkaar. Vaak wordt Jiyu weggelaten en zegt men gewoon Kumite.
Tangan tangan Oefengevecht, waarbij alleen licht wordt aangetikt (gewoonlijk alleen de schouders). Ik ben nog niet achter de letterlijke betekenis of de herkomst van het woord ‘tangan’. Ook van de correcte schrijfwijze ben ik niet zeker. Zo gauw ik het weet, verschijnt het hier…
Kata kata Individuele stijloefening met een reeks vastgelegde bewegingen, uitgevoerd tegen 4 tot 8 denkbeeldige tegenstanders, die uit verschillende richtingen aanvallen. Zie ook Kata.
Shihoo (Shihō) shie-hoo Shi=vier, Hoo=richting, dus ‘vier richtingen’. Bij karate is een Shihoo een oefening, uitgevoerd in vier richtingen.
Mawatte ma-wat-teh Komt van het werkwoord ‘mawaru’ en betekent draaien of wentelen. Bij veel karatescholen gebruikt als commando om leerlingen 180° om te laten draaien en in de andere richting verder te laten gaan. Eigenlijk foutief gebruik van dit woord, want in het Japans betekent het een draaiing van 360° of meerdere draaiingen (zoals molenwieken of schoepenrad)!!! Correcter zou zijn:‘Ushiro’.
Ushiro! oe-shie-roh! (Commando) Omdraaien. Letterlijk: “achteren”. Vermoedelijk is dit ontstaan als een soort van afkorting van ‘ushiro o muite’ dat zoiets betekent als “draai om naar achteren” of “kijk achterom” (dit laatste is natuurlijk heel belangrijk binnen karate alvorens men draait!). In sommige scholen wordt deze term gebruikt om een bepaalde oefening (kihon) achterwaarts te doen, dus zonder om te draaien… (zie ook “Ushiro ….”)
Ushiro …… oe-shie-roh …… (In combinatie met andere term:) Achterwaarts. Bijv.: ushiro geri = achterwaartse trap, ushiro empi uchi = achterwaartse elleboogstoot. (zie ook “Ushiro!”)
Hantai han-tai Andere zijde, andere kant. Wisselen. Gebruikt bij oefeningen op de plaats (sonoba) om te wisselen van been of hand.
Goorei (gōrei) goo-rei Opdracht, commando. Het tellen van 1 tot 10 wordt ook gezien als commando, dus gōrei.
Ki-ai ki-ai Letterlijk: “Geestelijke ontmoeting”, de schreeuw op het moment van een stoot, trap of afweer, waarbij alle energie (ki) in je lichaam is gefocusseerd, gebundeld in de plaats van die stoot, trap of afweer.
Kentate ken-ta-teh Push-up (=tate) op de knokkels (=ken). Gewone push-up is udetate. Speciale variant: op de vingers: iubitate.
Sonoba so-no-ba Op de plaats (bijv. sonoba tsuki = stoten op de plaats)
Zanshin zan-sjin Bewustzijn (‘awareness’) tijdens aanval of verdediging.
Het lichaam
Japans Uitspraak Betekenis
Jodan djoo-dan Hoge deel (van het lichaam, denk aan: hoofd, hals en schouders)
Chudan sjoe-dan Middelste deel (van het lichaam, denk aan: borstkast, buik, rug)
Gedan Gee-dan Lage deel (van het lichaam, denk aan: onderbuik, benen, etc.)
Empi em-pie Elleboog
Shuto sjoe-to Handsnee pinkkant
Nukite noe-kie-teh Speerhand
Nihon-nukite nie-hon noe-kie-teh Twee-vingerige speerhand