Getal Japans Uitspraak
1 Ichi ietsj
2 Ni nie
3 San san
4 Shi / Yon sjie / jon
5 Go goo
6 Roku rok
7 Shichi / Nana sietsj / nana
8 Hachi hatsj
9 Kyuu / Ku kjoe / koe
10 Juu djoe

De getallen 3, 7 en 9 hebben twee mogelijke uitspraken. Wanneer enkel het (hoofd)telwoord ‘los’ gebruikt wordt, wordt meestal de eerstgenoemde gebruikt, maar indien het in combinatie met een zelfstandig naamwoord wordt gebracht, dan wordt gewoonlijk de tweede gebruikt. Zo is bijvoorbeeld ‘3e dan’ in het Japans ‘yondan’ en ‘7e kyū’ ‘nanakyū’ (in het Japans wordt het aan elkaar vast geschreven!). Overigens kan ook de schrijfwijze en uitspraak veranderen. Zo is ‘1e dan’ ‘shodan’ en ‘1e kyū’ ‘ikkyū’. Naast de genoemde rij getallen kent het Japans nog een tweede rij. Het gaat echter te ver om die ook nog te noemen. Je zal die bij het karate (buiten Japan) nooit horen.