Onder Kata verstaan we een individuele stijloefening met een reeks vastgelegde bewegingen, uitgevoerd tegen 4 tot 8 denkbeeldige tegenstanders, die uit verschillende richtingen aanvallen. Er bestaan wel meer dan 60 Kata in het huidige Karate. Ze vormen als het ware de ‘encyclopedie’ van Karate, omdat alle technieken erin voorkomen. Ze bestaan hoofdzakelijk uit stoot- en traptechnieken, verplaatsingen en lichaamswendingen. De Kata hebben een vaste vorm, ze volgen een bepaald grondpatroon en hebben meestal een symboliek (bijv. ‘het fort bestormen’, ‘de halve maan’, ‘de ruiter te paard’, ‘de vlucht van de zwaluw’, ‘de kraanvogel’, ‘de handen in de wolken’, ‘tien handen’, ’24 richtingen’). De term Bunkai wordt gebruikt als men (delen van) de Kata loopt met één of meer daadwerkelijke tegenstanders.

Het lopen en oefenen van Kata is belangrijk voor de basisvorming van het karate. De Kata die worden geleerd verschillen echter per karatestijl. Zo komen bij Genseiryu andere Kata voor als bijvoorbeeld bij Shotokan of Wado Ryu. Binnen Genseiryu Karatedo Nederland worden o.a. de onderstaande Kata geleerd.

De Kata die het meest specifiek zijn voor het Genseiryu zijn: Ten-i-no, Chi-i-no, Jin-i-no die samengevoegd de kata Sansai vormen. In de van Genseiryu afgeleidde stijlen worden deze kata ook nog getraind met al dan niet verschillende benamingen en aanpassingen. Een grote uitzondering is het Genseiryu Butokukai deze stijlgroepering traint als basis kata’s de Heian uit het Shotokan Kata. Wel kent men de Kata Sansai. Sansai kan wel de meest specifieke Genseiryu Kata worden genoemd. In de bijgevoegde tekst van Shukumine sensei kan men lezen dat de Ten-i-no, Chi-i-no, Jin-i-no bij Genseiryu horen. Wij trainen de Kata volgens de richtlijnen die Sensei Shukumine heeft opgesteld in zijn publicatie Shin Karatedo Kyohan.

tekst kata 1 tekst kata 2

In de Kata-beschrijvingen (zie de links hieronder) wordt steeds een globale schematische weergave van het looppatroon weergegeven. Hierbij dient duidelijk vermeld te worden dat het slechts om een zeer globale weergave gaat, als hulpsteuntje. Indien de exacte positie van de voeten steeds weergegeven zou worden, zou de tekening te gecompliceerd worden om er nog iets zinnigs uit te kunnen lezen. In ieder geval moet je, als je alle standen perfect uitvoert, exact op dezelfde positie eindigen als waar je de Kata begon. Die postie wordt in de tekening weergeven met de kleine voetjes. Kijk dus voor je begint met de oefening waar je staat en controleer je positie na beëindiging van de Kata.

De beginstand is altijd Heisoku-dachi. Soms wordt hiervan eerst naar de uitgangspositie Heiko-dachi overgegaan, voordat de Kata begint (in dat geval wordt die voet verplaatst naar Heiko-dachi, die als eerste verplaatst gaat worden in de kata), maar soms wordt ook direct vanuit Heisoku-dachi gestart.

Shitei kata zijn ‘verplichte kata’. De KBN heeft voor Genseiryu twee kata aangewezen als Shitei kata: Chi-i no kata en Sansai.