De volledige naam van deze Shihō wordt meestal afgekort tot Shihō Tsuki-geri, waar evt.nog bij
wordt gezegd “met vijf verdedigingen” (Godan-uke).

Deze Shihō is in principe hetzelfde als de Shihō Tsuki-geri, alleen moet in plaats van alleen de Gedan-barai, alle vijf de bekende afweertechnieken worden toegepast (Age uke, Gedan barai, Uchi-uke, Soto-uke en Shuto-uke).

* Alle standen zijn in Zenkutsu-dachi maar de sensei kan natuurlijk vragen om het in Kokutsu-dachi uit te voeren (hogere banden). Alle stoten (tsuki) en trappen (geri) op chudan-hoogte.
Looppatroon Shihoo
1. Uitgangspositie Heisoku-dachi.
2. Rechtervoet naar achteren, met links Age-uke.
3. Op de plaats Gyaku-tsuki gevolgd door Oi-tsuki, Ki-ai!
4. Op de plaats met rechts Mae-geri (voet terugplaatsen!)
5. Op de plaats Gyaku-tsuki.
6. Rechtsom draaien 180° met rechts Gedan-barai.
7. Op de plaats Gyaku-tsuki gevolgd door Oi-tsuki.
8. Op de plaats met links Mae-geri (voet terugplaatsen!)
9. Op de plaats Gyaku-tsuki.
10. Rechtervoet terugtrekken, lichaam 90° naar links draaien, rechtervoet naar achteren plaatsen, met links Uchi-uke.
11. Op de plaats Gyaku-tsuki gevolgd door Oi-tsuki.
12. Op de plaats met rechts Mae-geri (voet terugplaatsen!)
13. Op de plaats Gyaku-tsuki.
14. Rechtsom draaien 180° (mawate) met rechts Soto-uke.
15. Op de plaats Gyaku-tsuki gevolgd door Oi-tsuki.
16. Op de plaats met links Mae-geri (voet terugplaatsen!)
17. Op de plaats Gyaku-tsuki.
18. Rechtervoet terugtrekken, 90° naar links draaien, rechtervoet naar achteren plaatsen, met links Shuto-uke.
19. Je staat nu in de “zuid-richting” (waarbij de uitgangspositie met het gezicht naar het “noorden” is) met links voor,
dan nu: op de plaats Gyaku-tsuki gevolgd door Oi-tsuki, Ki-ai!
20. Op de plaats met rechts Mae-geri (voet terugplaatsen!)
21. Op de plaats Gyaku-tsuki.
22. Rechtsom draaien 180° met rechts Age-uke.
23. Op de plaats Gyaku-tsuki gevolgd door Oi-tsuki.
24. Op de plaats met links Mae-geri (voet terugplaatsen!)
25. Op de plaats Gyaku-tsuki.
26. Rechtervoet terugtrekken, 90° naar links draaien, rechtervoet naar achteren plaatsen, met links Gedan-barai.
27. Op de plaats Gyaku-tsuki gevolgd door Oi-tsuki.
28. Op de plaats met rechts Mae-geri (voet terugplaatsen!)
29. Op de plaats Gyaku-tsuki.
30. Rechtsom draaien 180° met rechts Uchi-uke.
31. Op de plaats Gyaku-tsuki gevolgd door Oi-tsuki.
32. Op de plaats met links Mae-geri (voet terugplaatsen!)
33. Op de plaats Gyaku-tsuki.
34. Rechtervoet terugtrekken, 90° naar links draaien, rechtervoet naar achteren plaatsen, met links Soto-uke.
35. Op de plaats Gyaku-tsuki gevolgd door Oi-tsuki.
36. Uiteindelijk sta je dan weer met je gezicht naar het “noorden” (uitgangspositie) met links voor. Vervolg met:
37. Op de plaats met rechts Mae-geri en vorderen (dus stap naar voren!).
38. Op de plaats (met rechts) Shuto-uke, Ki-ai!
39. Iets door achterste been zakken, vervolgens voorste voet bijtrekken tot de eindhouding Heisoku-dachi.