English version below

Na de examens in december is iedereen die examen heeft gedaan voorzien van een nieuw vuistje of een gekleurde band. Het nieuwjaar hebben we keihard ingeluid met de (inmiddels) traditionele nieuwjaarschallenge. Dus we blijven in 2017 gewoon weer door trainen. En waar kun je naast het clubkampioenschap nog meer ervaring opdoen op het gebied van wedstrijden? Dat is op het vanentoernooi.

De eerste dit jaar vond plaats op zaterdag 4 februari in Harderwijk. Genseikan was deze editie vertegenwoordigd in alle categorieën, wat ontzettend leuk was om te zien want bijna op elk moment tijdens het toernooi was op een mat een karateka van onze club aan het meedoen.

De jongste deelnemer in de categorie Kata was Bryan (6) die veel steun had aan zijn clubgenootjes in de zelfde poule o.a Pleun, Wiebe en Esmee. Dit groepje was zo begaan met elkaar dat elke keer als er eentje van de mat af kwam ze elkaar een bemoedigend tikje op de schouder gaven. Joppe die voor zijn categorie kumite nog even moest wachten wilde ook perse op de bank bij de mat plaatsnemen om aan te moedigen. Keito, op de mat ernaast, stond er in z’n eentje voor. Maar dat vond hij niet erg want door het wachten kon hij weer energie krijgen voor de volgende beurt. Aan de andere kant van de zaal waren de oudere kids bezig met Kumite. Calvin en Dennis stonden bij dezelfde mat. Beide werden aan elkaar voorgesteld wat de ene traint in Anna Paulowna en de andere in Amstelveen. Tussen de wedstrijden door konden ze nog een glimp opvangen van o.a. Amy die op de mat in het midden haar kata’s aan het uitvoeren was.

Na deze ronde werd er gewisseld en gingen de kids van 11 jaar en ouder over op kata en de jonkies over op kumite. Tom wist een aantal vlaggen zijn kant op te krijgen en de juryleden kregen keer op keer de genseiryu kata’s te zien want ook de dames Mellanie, Faye en Nina uit Schagen stonden op dezelfde mat, echter in een andere poule. Wies en Tess stonden achterin de zaal voorzien van hun bescherming. Want voor deze twee fanatiekelingen was het tijd om te vechten. Ook in het publiek was onze club aanwezig, er waren ontzettend veel ouders mee die boven in de tribune een goed beeld hadden op alle matten. Ook was Sensei Konno aanwezig om te kijken naar de deelnemers. Na afloop kreeg iedereen een oorkonde uitgereikt en als je meer dan 100 punten had verzameld kreeg je een vaantje.

Dennis, Calvin, Amy, Tom, Keito, Esmee, Mellanie, Joery, Bryan, Wies, Pleun, Nina, Tess, Faye, Joppe & Wiebe het was ontzettend leuk om naar jullie te kijken en ik ben echt trots op jullie!

Osu,

Sharon

 

English version:

After the exams last December, everyone who has done the exam received a new couloured fist patch or a belt. New Year we have started very well by doing the (now) traditional New Year challenge. So we just continue training in 2017 from now on. And where can you gain more experience in addition to practice for championships? That is on the vanentoernooi.

The first one this year took place on Saturday, February 4th in Harderwijk. Genseikan was represented in all categories this edition, which was very nice to see because almost every moment during the tournament there was a karateka of our club competing. The youngest participant in the category Kata was Bryan (6) who had a lot of support from his club mates in the same group like Pleun, Wiebe and Esmee. This group was so fond of each other that every time one of them was finished they they gave each other an encouraging tap on the shoulder. Joppe, brother of Wiebe, who had to wait for the category kumite also wanted to sit with them and watch. Keito, on the mat next to them stood by himself. But he did not mind because by waiting he could regain energy for the next turn. At the other end of the hall the older kids were competing in Kumite. Calvin and Dennis were on the same mat. Both were introduced to each other because Dennis is a member of the Anna Paulowna group and Calvin from the Amstelveen group. Between the competition they could catch a glimpse of Amy on the mat in the middle which was doing kata

After this round the the kids of 11 years and older participate in kata and the youngsters participate kumite. Tom got a number of flags on his side and the judges repeatedly saw the Genseiryu kata because the girls Mellanie, Faye and Nina from the Schagen group were on the same mat, but in a different category. Wies and Tess stood on the other side of the hall wearing their protection. Because for these two fanatics it was time to fight. Also in the audience our club was represented. A lot of parents came along to watch and because the tribune was so high they got a good sight on all mats. Also Sensei Konno was present to watch the participants. Afterwards everyone received with a certificate and if you have gathered more than 100 points you got a pennant.

Dennis, Calvin, Amy, Tom, Keito, Esmee, Mellanie, Joery, Bryan, Wies, Pleun, Nina, Tess, Faye, Joppe and Wiebe it was so nice watching you participate, and I’m really proud of all of you!

Osu,
Sharon

Categorieën: Algemeen

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.